Tagalog proverbs

Discussion in 'Tagalog Only' started by Alexandoy, Oct 21, 2019.

 1. Alexandoy

  Alexandoy Member

  The Philippine culture has its share of its own proverbs.
  1. Kapag may isinuksok ay may madudukot.
  This proverb means that when you save then there is something for the rainy day.
  2. Kapag may ibinitin ay may titingalain.
  The same as the proverb above, it is also about the saving of something for the time that you would need it.
   
 2. Alexandoy

  Alexandoy Member

  3. Ang tumatakbo ng matulin, kapag natinik ay malalim.
  If you are always in a hurry then the pain of mistake would be greater. This is similar to the adage haste makes waste.
  4. Walang matimtimang Birhen sa matiyagang manalangin.
  Patience pays when you are persevering with your dream.
   
 3. Alexandoy

  Alexandoy Member

  5. Kapag ayaw sa santong dasalan ay daanin sa santong paspasan.
  A rather audacious proverb to mean if you lose patience then do something bold.
  6. Habang maigsi ang kumot ay magtiyagang mamaluktot.
  When the blanket is small then don’t ask for more.
   
 4. Alexandoy

  Alexandoy Member

  7. Matibay ang walis dahil sa pagkakabigkis.
  This is about unity that there is strength in numbers.
  8. Mahirap gisingin ang taong gising.
  How can you wake someone who is faking sleep?
   
 5. Alexandoy

  Alexandoy Member

  9. Pag may tiyaga ay may nilaga.
  Patience pays in the end with something that is beneficial to you.
  10. Bagong hari, bagong ugali.
  A change in leadership means there is also a change in the rules.
   
 6. Corzhens

  Corzhens Member

  11. Kapag may itinanim ay may aanihin
  You harvest what you sow and it is important to do it.
  12. Ang masamang damo ay mahaban ang buhay
  This is an ironic proverb that says a bad person has a long life.
   
 7. Corzhens

  Corzhens Member

  13. Huwag magtiwala sa hindi mo kilala
  Never trust a stranger just like in the adage do not talk to strangers.
  14. Walang sumisira sa bakal kundi ang kalawang
  Only the people close to you can inflict heavy damages.
   
 8. Alexandoy

  Alexandoy Member

  15. Pagkahaba man ng prusisyon ay sa simbahan din ang tuloy.
  It is like saying that destiny will always prevail in the end.
  16. Magsisi ka man at huli wala nang mangyayari
  Repentance comes in the last part and it is already too late.
   
 9. Alexandoy

  Alexandoy Member

  17. Ang pagkakataon sa buhay ay madalang dumating. Kapag narito na, ating samantalahin
  This is an idiom for availing the opportunity while it is there.
  18. Ang kita sa bula,sa bula rin mawawala.
  The money you get from nothing will turn into nothing.
   
 10. Alexandoy

  Alexandoy Member

  19. Daig ng maagap and masipag.
  The early bird is better than the one who is industrious but coming in late.
  20. Batong pagulong-gulong, di kakapitan ng lumot.
  This is a direct idiom of rolling stones grow no moss.
   
  Last edited: Nov 4, 2019
 11. Alexandoy

  Alexandoy Member

  21. Kung pukulin ka ng bato, tinapay ang iganti mo.
  When someone does you wrong, reciprocate with kindness.
  22. Huwag magbilang ng sisiw hanggang di pa napipisa ang itlog.
  Don’t count the chicks while the eggs are not hatched.
   
 12. Alexandoy

  Alexandoy Member

  23. Batu-bato sa langit, tamaan huwag magagalit.
  This is meant to be a general approach on unnamed rants.
  24. Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw.
  The thief is so angry at another thief.
   
 13. Alexandoy

  Alexandoy Member

  25. Anuman ang gagawin, pitong beses iiipin.
  Whatever you will do, think about it 7 times.
  26. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan.
  One who doesn’t look at his past may not reach his future.
   
 14. Alexandoy

  Alexandoy Member

  27. Ang kalusugan ay kayamanan.
  This is a direct translation of health is wealth.
  28. Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim.
  Life is like a wheel that sometimes you are on top and at other times you are at the bottom.
   
 15. Alexandoy

  Alexandoy Member

  29. Ang palay ay parisan, habang nagkakalaman ay lalong nagpupugay.
  The palay is a good model with the bending humility as the inside grows.
  30. Ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw.
  The quitter never wins, the winner never quits.
   
 16. Alexandoy

  Alexandoy Member

  31. Bihirang masilayan, agad nakakalimutan.
  Being out of sight is one way of being forgotten.
  32. Kapag may tiyaga ay mayroong nilaga.
  Perseverance always pays in the end.
   
 17. Alexandoy

  Alexandoy Member

  33. Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, ay mahigit pa sa mabaho at malansang isda.
  This is a proverb of Jose Rizal about loving your language because if you don’t then you are worse than a rotten fish.
  34. Ang karukhaan ay hindi hadlang sa pagtatagumpay.
  Poverty is not an obstacle to progress.
   
 18. Alexandoy

  Alexandoy Member

  35. Wala kang masasabunot sa kalbo.
  You cannot pull the hair of the bald which means a poor has no money.
  36. Kahoy mang babad sa tubig, kapag nadarang sa apoy sapilitang magdirikit.
  Even a hard wood when soaked for long will become soft.
   
 19. Alexandoy

  Alexandoy Member

  37. Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.
  There is strength in unity such as divided we fall.
  38. Masakit ang katotohanan.
  Sometimes the truth hurts.
   
 20. Alexandoy

  Alexandoy Member

  39. Huli man daw at magaling, naihahabol din.
  Even late but if it is good then it is accepted.
  40. Ang tulog na hipon, tinatangay ng agos.
  The sleeping shrimp goes with the flow of the water.